Dịch vụ ủy thác

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-
 • Dịch Vụ Uỷ Thác Tính Lương| Payroll Services

  Dịch Vụ Uỷ Thác Tính Lương| Payroll Services

  11/1/2018 2:56:52 PM
  Dịch vụ uỷ thác tính lương là một xu hướng toàn cầu đang trở nên phổ biến, với nhiều lí do nhưng thông thường là doanh nghiệp muốn bảo mật thông tin lương một cách tuyệt đối với các nhân viên nội bộ.

  ...xem chi tiết

 • Dịch vụ ủy thác quản lý

  Dịch vụ ủy thác quản lý

  8/13/2018 6:56:56 AM
  Bạn muốn tập trung vào các giá trị cốt lõi, các thế mạnh của doanh nghiệp mình nhưng vẫn cần phải làm các công việc thường xuyên không phải là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. bạn muốn uỷ thác công việc này cho doanh nghiệp khác thực hiện để dành thời gian cho các công việc mang lại giá trị cao...

  ...xem chi tiết

 • Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý

  Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý

  9/9/2018 2:57:08 AM
  Field Force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services) của Công ty Nhân Kiệt. Dịch vụ này cung ứng các nhân viên có kiến thức, năng lực, am hiểu lĩnh vực làm việc, thường xuyên, liên tục được đào tạo và được hỗ trợ để rộng kiến thức và...

  ...xem chi tiết