Mẫu biểu văn bản

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-
 • Tổng quan về quy trình sản xuất Tổng quan về quy trình sản xuất

  11/16/2018 11:04:45 AM
  Theo quan niệm phổ biến trên thế giới thì sản xuất được hiểu là một quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ, tiền mặt và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ....

  ...xem chi tiết

 • ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT ĐIỀU ĐỘ SẢN XUẤT

  11/14/2018 3:04:51 AM
  Trong quá trình sản xuất hoặc thực hiện các dịch vụ, chúng ta cần tiến hành nhiều công việc khác nhau. Điều này đòi hỏi sự điều hành, sắp xếp sao cho khoa học, hợp lý, chặt chẽ vào những lúc cao điểm và ngay cả những lúc rảnh rỗi. Điều độ sản xuất nhằm mục tiêu đảm bảo các công việc được thực...

  ...xem chi tiết

 • QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

  9/3/2018 3:04:57 AM
  - Khi nêu câu hỏi” Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm” người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như sau:

  ...xem chi tiết

 • QUẢN LÝ DỰ TRỮ

  11/17/2018 7:05:03 PM
  Dự trữ là việc lưu giữ những hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh người ta cần xem xét thận trong yếu tố chi phí dự trữ nhằm đảm bảo cạnh tranh...

  ...xem chi tiết

 • QUẢN LÝ NỘI TẠI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NỘI TẠI HIỆU QUẢ

  9/2/2018 11:05:09 AM
  MỞ ĐẦU Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) xác định các biện pháp quản lý nội tại thông thường, thiết thực và dựa trên tư duy thuần tuý để cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất chung của doanh nghiệp cũng như giảm tác động lên môi trường.

  ...xem chi tiết

 • QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

  4/26/2018 1:44:28 PM
  ĐĂNG KÝ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NAM Xác lập quyền sở hữu công nghiệp: - Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá được xác lập quyền sở hữu theo văn bản bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. - Bí mật kinh doanh, chỉ dẫn...

  ...xem chi tiết

 • BỐ TRÍ MẶT BẰNG

  BỐ TRÍ MẶT BẰNG

  5/22/2018 5:28:50 PM
  Trong phần này trước hết chúng ta sẽ xem xét những lý do ảnh hưởng đến quyết định về mặt bằng thiết bị. Mỗi một doanh nghiệp - từ cửa hàng lẻ đến nhà máy thép có những vấn đề bố trí thiết bị liên quan đến những lý do này. Thứ hai là những qui trình sản xuất, gồm những vấn đề cho phép chúng ta xác..

  ...xem chi tiết