Bốc xếp lên xuống hàng hoá, phụ kho

trangchu:p;top:p;bottom:h3;trai:p;phai:p;TrangDanhMuc:h3;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Bốc xếp lên xuống hàng hoá, phụ kho

Hình ảnh: Đội ngũ công nhân bốc hàng sân bay.

Đối với từng loại hàng hóa khác nhau, Chồi Xanh có cách xử lý phù hợp nhất, từ khâu đóng gói, bốc xếp, vận chuyển cho tới set up, đảm bảo hàng được bảo quản tốt, dễ tìm, dễ lấy.

Bốc xếp lên xuống hàng hoá, phụ kho Bốc xếp lên xuống hàng hoá, phụ kho Bốc xếp lên xuống hàng hoá, phụ kho

Hình ảnh: công nhân bốc hàng lên xuống xe container

Bốc xếp lên xuống hàng hoá, phụ kho

Hình ảnh: Đội ngũ công nhân bốc hàng tại kho