Tại sao chọn chúng tôi

Tại sao OUTSOURCE với CHH?

Luôn refresh

Nhân sự luôn có tư tương mới, không bị "chây lì" theo thời gian cũng như kinh nghiệm làm việc.

Luôn tăng

Con người mới, công nghệ mới, đào tạo bài bản ... giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Luôn sẵn sàng

Không ngại khó khăn, không ngại việc khó... luôn sẵn sàng cho mọi thử thách.

Luôn kỷ luật

"Người mới" và chuyên nghiệp nên luôn tuân thủ nội quy, luôn kỷ luật...

Không phí tuyển dụng

Không tốn thời gian tuyển dụng, tập trung vào quản lý kinh doanh và bán hàng.

Không quà, không lễ

Làm ngày nào trả ngày đó, không phải lo quà lễ tết, không bị ngày nghỉ phải trả lương.

Không "dự phòng"

Lượng nhân sự lớn, dễ dàng điều phối đáp ứng mọi yêu cầu cấp thiết của sản xuất kinh doanh.

Không rủi ro

Mọi rủi ro về an toàn lao động chuyển hết cho outsource nên không còn rủi ro về con người.

Đào tạo ngắn

Các nhân sự outsource đã trải qua rất nhiều công việc và được đào tạo cơ bản nên tiếp thu công việc mới nhanh chóng

CHH chuyên nghiệp

Tất cả nhân sự của CHH đều làm việc theo quy trình đã chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của dây chuyền sản xuất.

CHH và Công nghệ

CHH áp dụng công nghệ vào quản lý nhân sự, giảm thiểu chi phí quản lý trung gian