Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tạm Thời| Cung Ứng Nhân Lực Chồi Xanh

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 340 | Cật nhập lần cuối: 8/10/2018 2:55:25 AM | RSS

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thời được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu lao động gấp rút nhưng lực lượng chính thức của quý công ty chưa đáp ứng đủ, khi đó, Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thời sẽ cung cấp lực lượng này trong khoảng thời gian thiếu hụt đó, hoặc đến khi doanh nghiệp cung cấp đủ lực lượng chính thức cho mình, hoặc các bên thỏa thuận thực hiện dịch vụ Thuê Lại Lao Động Tạm Thời trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó, lực lượng lao động này sẽ đựơc chuyển giao cho quý công ty để trở thành lực lượng chính thức.

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thời còn cung cấp lao động cho quý doanh nghiệp trong các đơn hàng ngắn hạn, các dự án ngắn hạn. Dịch vụ này sẽ đáp ứng nhanh chóng số lượng thiếu hụt đó cho Quý Công Ty.

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thời cũng cung cấp lao động cho quý Công Ty cho các vị trí cần thay thế trong một khoảng thời gian ngắn như thay thế người nghỉ thai sản, người nghỉ việc riêng, phiên dịch viên thực hiện cho một dự án, hay tạm thời thay thế một vị trí khuyết nào đó của quý công ty khi chưa tuyển dụng chính thức hoặc chơ đến khi bổ sung định biên cho vị trí này.

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thờilà một dạng dịch vụ cho thuê lại nhân lực lao động do Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Chồi Xanh cung cấp, do đó, nó cũng mang đầy đủ các lợi ích mà dịch vụ cho thuê lại lao động mang lại.

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN